உபுல் சாந்த சன்னஸ்கல கைது

உபுல் சாந்த சன்னஸ்கல பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அவர் இன்று வெலிசர நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.